Varför Myanmar?

VI ÄR NOGGRANNA I VÅRA VAL

Vi samarbetar med små, men väl fungerande lokala gräsrotsorganisationer med lämpliga projekt som vi verkligen vill satsa på och som vi tror kan ge resultat på lång sikt. Detta innebär mycket research och resor, och ett ständigt letande efter de bästa potentiella lokala partners vi kan hitta. Vår önskan är att finnas där vi bäst behövs. Därför är Myanmar (Burma) ett av de länder som vi arbetar i, och där vi startade våra verksamhetsinsatser och våra samarbetsprojekt.

VARFÖR MYANMAR (BURMA)?

Det har varit naturligt för oss att satsa på samarbete och projekt i just Myanmar, då det är ett land som trots en dramatiskt utveckling och stora reformer fortfarande har enorma behov av utvecklingsarbete mot jämställdhet för flickor och kvinnor, liksom för jämlikhet, mänskliga rättigheter och fred. Flera av oss har också arbetat i Myanmar och vi har styrelsemedlemmar boende där.
________
Myanmar är ett komplext och konfliktfyllt land, med ett skriande behov av att stärka flickor och av freds- och våldsfrämjande åtgärder. Hierarkiska och patriarkala strukturer och etniska/religiösa motsättningar är mer grundmurade än på de flesta andra håll i världen. Etniska och religiösa motsättningar är påfallande och de etniska inbördeskrigen rasar fortfarande i de norra delarna. Många barn och unga växer upp i internflyktingläger (IDP-camps), vilket innebär att vi även har projekt-verksamhet för flickor i dessa läger.
_______
Samtidigt pågår freds- och demokratibygget och de reformer som trots allt skett har på olika sätt förändrat människors liv. Särskilt gäller det de unga, då internet har öppnat upp ett helt nytt globalt medvetande. MeSheWe tror på arbete över etnicitet och religionsbarriärer och därför har också de organisationer vi arbetar med ’interfaith’ som kärnvärde. Med med våra lokala partner-organisationer arbetar vi med att låta flickor med olika religioner, exempelvis buddhistiska, muslimska, kristna och hinduiska flickor, jobba med ämnen som gemensamt angår dem.

1.1 miljon har tvingats fly Myanmar
Hälften av världens cirka 70 miljoner människor på flykt är enligt UNHCR barn under 18 år. Näst Syrien, Afghanistan och Sydsudan är Myanmar hårdast drabbat. Sedan 2017 har cirka 1.1 miljon människor ur folkgruppen rohingyas tvingats fly från staten Rahkine i västra Myanmar efter vad FN kallar “ett skolexempel på etnisk rensning”. En större del av dessa är barn och kvinnor. MeSheWe arbetar nu med ett projekt i Rahkine för unga rohingyaflickor som syftar till skolgång, självkänsla och återupprättat egenvärde.

VERKSAMHET I ANDRA LÄNDER

Vi har sedan hösten 2019 projektverksamhet även i KENYA. Läs mer om detta under PROJEKT. Vi har också långtgående diskussioner om verksamhet i Indien och Bangladesh samt i andra östafrikanska länder som t.ex Tanzania.
_______
Vi utesluter inte projekt i andra länder, utan kommer att finnas där vi bäst behövs.
Naturligtvis kommer MeSheWe alltid att hålla ett vakande öga över situationen för flickor hemma i Sverige.