Vår målgrupp - tonåriga flickor

 

Det är i de tidiga tonåren som en flickas framtid avgörs.
Vi vet vilken betydelse det har för ett lands samhällsförändring, att skapa möjligheter och utrymme för flickor, en grupp som både i skolan, i hemmet och i civilsamhället ofta trängs undan och blir osynliga. MeSheWe´s målgrupp är flickor cirka 12-18 år, därför att det är under de åren som en kvinnas hela framtid avgörs. Det är då risken är som störst att flickan plockas ur skolan, gifts bort, blir gravid, utsätts för trafficking eller tvingas börja jobba. 
________
Vi vet vilken betydelse det har för ett lands samhällsförändring, att skapa möjligheter och utrymme för flickor, och att det gagnar fler än bara den enskilda flickan att se till att hon är frisk, välutbildad och inte får barn för tidigt. MeSheWe´s roll är att hitta och stötta flickgrupper i just denna åldern och som ofta lätt faller mellan kategorierna barn och kvinnor.

Flickor har ofta ingen egen tid eller plats. De har lägst status och glöms eller göms bort.

I Myanmar (Burma) liksom i många andra länder, har flickor och kvinnor oftast låg status. Kulturella och sociala koder gör att du förväntas ta liten plats, vara tyst och inte kräva dina rättigheter. Kvinnor är sällan representerade inom politik eller andra beslutande nivåer i samhället, utan är sysselsatta inom låglöneyrken. Eftersom pojkar och män värderas högre, finns det också en stor nonchalans mot flickors och kvinnors hälsa. Även selektiv abort förekommer.
________
För att kunna bryta patriarkala strukturer är det vår övertygelse att vi också måste arbeta med pojkar och män i deras roll som möjliggörare för jämställdhet. Men vår ingång i jämställdhetsarbetet är flickor och unga kvinnor.

Det finns hopp om förändring

Om du förändrar en flickas möjligheter så förändra du även hennes blivande barns framtidsutsikter. Sådana förändringar går också i arv! Den ger ringar på vattnet, och utbildade flickor kan skapa förändringar i samhällsmönstret och bli förebilder som drar med sig och banar väg för andra flickor. Ledarskapsträning och utbildning minskar fattigdom, ökar jämställdhet och föder entrepenörskap och kreativitet. Kreativa, utbildade kvinnor deltar i civilsamhället och uppfostrar utbildade barn. På relativt kort tid sker stora förändringar.

There is no tool for development more effective than empowerment of women”  Kofi Annan

MeSheWe kan så klart inte ensamma rädda flickor från osynliggörande, barnäktenskap eller trafficking – men vi kan se till att det kommer stöd till de som kan. Vi samarbetar med lokala organisationer där arbetet sker på gräsrotsnivå för att ändra attityder och värderingar, och därmed uppnå långsiktiga resultat. Det är det långsiktiga arbetet som ger varaktig förändring.