OM OSS

 

VÄLKOMMEN TILL MESHEWE! VÄLKOMMEN TILL OSS!

MeSheWe är en ny svensk och modern biståndsorganisation startad med ett tydligt syfte; att fylla glappet mellan barn- och kvinnoorganisationer, ett glapp där tonåriga flickor lätt kommer i kläm.

Vi arbetar med flickor i tonåren därför att vi vet att det är just under dessa år som en kvinnas hela framtid avgörs. Det är då risken är som störst att flickan tas ur skolan, att hon gifts bort, blir gravid, faller offer för trafficking eller tvingas börja jobba. Vi lägger stor vikt vid att bygga broar mellan etniska och religiösa grupper och arbetar med ett interfaith-perspektiv för att främja fred och säkerhet.

Vi vet också vilken betydelse det har för ett lands samhällsutveckling att skapa möjligheter och utrymme för flickor. Med ökad självkänsla och utbildning får flickor kunskap och kreativa verktyg att förändra sina liv. Kreativa, utbildade kvinnor deltar i civilsamhället och uppfostrar utbildade barn, vilket leder till minskad fattigdom och ökad jämställdhet. Forskningen är enig: starka och medvetna unga kvinnor gör val i sina liv som leder till positiva svallvågor över hela samhället; ökad jämställdhet, färre barn, lägre barnadödlighet, bättre läskunnighet och minskad fattigdom i flera generationer.

Med modern biståndsorganisation menar vi att vi använder beprövade metoder på ett sätt som tar unga kvinnor dit de vill vara i framtiden. Genom sociala media har flickor i runt om i världen fått ny insikt om vad ett liv kan vara, och de flesta drömmer nu om ett bättre liv än vad deras mammor och mormödrar haft. De drömmer om utbildning och om att bli självständiga individer. De vill bli journalister, läkare, politiker, lära sig fotografera, göra film, bli influencers etc. Många drömmer säkert om att förbättra levnadsvillkoren för människor i sitt hemland. De vill kunna använda media i alla former för att göra sina röster hörda.

Som en liten, flexibel organisation fångar MeSheWe upp flickor och unga kvinnor på gräsrotsnivå och ger dem både kunskap om deras rättigheter och verktyg för att tillgodogöra sig dessa rättigheter. Vi stöttar dem i att bli synliga i sina egna och andras liv och vi stärker dem i att bli framtida ledare. Flickor behöver få chansen att gå från osynliga till synliga, både i sina egna och andras ögon. De behöver få en plats att ta plats på !

Det är genom att fånga upp flickor och unga kvinnor i tid, som MeSheWe vill hjälpa till att förändra världen.

Välkommen att vara med oss för att ge flickor en plats att ta plats på ! 

 

MER OM OSS 

Hur startade MeSheWe?
MeSheWe initierades av författaren och biståndsanalytikern Helena Thorfinn efter att hon i många år arbetat med bistånd i bland annat Bangladesh och Myanmar. Under dessa år hade det blivit tydligt för henne vad som egentligen gör skillnad i unga kvinnors liv. Redan på planeringsstadiet anslöt sig Anna Widoff, specialist på mänskliga rättigheter och gender. Hösten 2016 hade MeSheWe fått en styrelse bestående av biståndssakkunniga, genderexperter, lärare och journalister och MeSheWe som organisation var född (se Styrelsen).

Vår verksamhet
Verksamheten drivs som en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. MeSheWe arbetar främst internationellt, hittills mest i Myanmar (Burma), men har nu också projekt i Kenya, diskussioner om projekt i ytterligare länder och planer på verksamhet i Sverige.

Skydd av barn (Childprotection), information om GBV (gender based violence) och information kring sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHI) finns integrerat i allt vi gör, och är både ett mål och medel.

MeSheWe låter varje individ avgöra vilket kön hen identifierar sig med (om något alls) och planerar att arbeta både med HBTQI ungdomar på sikt. MeSheWe arbetar även med pojkar och män i den mån det går och det gemensamma målet är ökad jämställdhet. Vårt huvudsakliga fokus är dock flickor och unga kvinnor.

MeSheWe står på två ben. Dels katalytiska insatser, det vill säga insatser som sätter igång processer som gagnar tonåriga flickor, och dels opinions och påverkansarbete, både i Sverige och i våra verksamhetsländer. I vissa fall sammanfaller dessa – tonårsflickor driver själva frågor mot makthavare och bildar opinion kring frågor som berör dem.

MeSheWe har en samlad erfarenhet av tonåriga flickor och unga kvinnor som borgar för genomtänka projekt med varaktig förändring och långsiktiga resultat. Och –  detta tror vi är viktigast av allt – vi har vårt stora engagemang och vår vilja att nå flickorna. Och förhoppningsvis har vi Dig.

Läs mer om vår verksamhet under VAD VI GÖR