MeSheWe's styrelse

Ordförande: Anna Widoff    
Har lång erfarenhet av påverkans- och opinionsbildning inom organisationer i civilsamhället, av genusfrågor och av kommunikationsarbete och bildjournalistik. Hon har en Master i Mänskliga Rättigheter från Uppsala universitet. Medgrundare till MeSheWe.

Vice: Helena Thorfinn   
Grundare till MeSheWe och författare till böckerna “Innan Floden Tar Oss” och “Den som går på Tigerstigar” som behandlar två stora teman inom biståndet – Fattigdomsbeskämpning och Mänskliga Rättigheter. Helena har arbetat över tio år på Sida, men också på Rädda Barnen, för Unicef och suttit i en rad styrelser i civilsamhället. Hon har jobbat med genderfrågan i Bangladesh, Myanmar och Tanzania.

Sekreterare: Magdalena Hasselquist
Har lång erfarenhet av organisations- och föreningsutveckling, påverkansarbete, mobilisering och strategiska frågor bl.a inom Folkets Hus och Parker och Amnesti International.

Kassör: För tillfället vakant,
Interimskassör Eva Britt Nilsson, Ekonomigruppen.

Magda Vogt  
Magda är gymnasielärare och frilansande kommunikatör. Hon har en Master i pedagogiskt arbete (education).  Sedan hösten 2017 är hon bosatt i Yangon.

Mia Hallenborg
Lärare med biståndskunnande och flera års erfarenhet av undervisning och engagemang i civilsamhällesorganisationer i Myanmar. Flyttade 2019 hem till Sverige efter fem år i Myanmar (Burma).

Malin Arvidson
Sociolog och docent i socialt arbete, verksam vid Lunds Universitet. Forskar inom bland annat internationell utveckling, civila samhället och dess organisationer.

Anders Jönsson
Lärare i Malmö.

Saba Wallace
Folkrättsjurist, har arbetat i Myanmar, i Geneve och i Pakistan.