GE EN GÅVA

Donationer kan förvandla våra visioner till realitet och göra att vi kan genomföra de projekt som vi verkligen tror skulle göra stor skillnad och ge långsiktigt resultat. Varje krona i gåva, varje ny månadsgivare och varje MeSheWe-medlem gör att vi kan fortsätta arbetet med att stärka flickor. Med ökad självkänsla och utbildning får de kunskap och kreativa verktyg att förändra sina liv. Kreativa, utbildade kvinnor deltar i civilsamhället och uppfostrar utbildade barn, vilket leder till minskad fattigdom och ökad jämställdhet. Det gör att stora förändringar kan ske på kort tid.

Vi följer Svensk Insamlingsstiftelses regelverk (90-konto), som betyder att minst 75 % av insamlade medel oavkortat går direkt till organisationens ändamål. Högst 25 % får användas till administrationskostnader.

Vad innebär en donation till MeSheWe?
Genom en donation kan ni, om så önskas, även öronmärka donationen till ett av våra projekt. Ni kan då följa detta genom rapporter, bilder och resultat. Tack vare att MeSheWe är en liten flexibel, organisation kan en donation också utmynna i ett samarbete oss emellan så som ett aktivt deltagande som exempelvis föreläsning och bildvisning för styrelse eller personal.

Donera
Upload Image...