BLI MEDLEM I MESHEWE

Varje krona i gåva och varje ny MeSheWe-medlem, varje krona i gåva och varje månadsgivare gör att vi kan fortsätta arbetet med att stärka tonåriga flickor. Med ökad självkänsla och utbildning får flickor  kunskap och kreativa verktyg att förändra sina liv. Kreativa, utbildade kvinnor deltar i civilsamhället
och uppfostrar utbildade barn, vilket leder till minskad fattigdom och ökad jämställdhet. Det gör att stora förändringar kan ske på kort tid.

Vad innebär det att vara medlem i MeSheWe?
MeSheWe’s medlemmar är avgörande för vår verksamhet. Förutom att bidra till att förändra flickors liv, kan du genom ditt medlemskap göra din röst hörd på årsmöten. Där har alla medlemmar lika rösträtt.  Som medlem kan du även vara aktiv i vårt arbete, eller bli invald i styrelsen.

BLI MEDLEM