BLI MÅNADSGIVARE I MESHEWE

Varje månadsgivare, varje krona i gåva och varje ny MeSheWe-medlem gör att vi kan fortsätta arbetet med att stärka flickor. Med ökad självkänsla och utbildning får de kunskap och kreativa verktyg att förändra sina liv.  Kreativa, utbildade kvinnor deltar i civilsamhället och uppfostrar utbildade barn, vilket leder till minskad fattigdom och ökad jämställdhet. Stora förändringar kan ske på relativt kort tid.

Vad innebär det att vara MeSheWe-månadsgivare?
Våra månadsgivare är avgörande för vår verksamhet. Som regelbunden MeSheWe-givare bidrar du med trygghet så att vi och partnerorganisationer i våra verksamhetsländer kan arbeta och planera långsiktigt. Utan tvekan är det  långsiktigt arbete som ger bäst resultat.

Vi följer Svensk Insamlingsstiftelses regelverk (90-konto), som betyder att minst 75 % av de bidrag som skänkts oavkortat går direkt till organisationens ändamål. Högst 25 % får användas till administrationskostnader.

För närvarande har vi flera arbeten för flickor i Myanmar (Burma) och Kenya, men MeSheWe hoppas kunna finnas där vi bäst behövs och naturligtvis kommer vi alltid att hålla ett vakande öga över situationen för flickor i Sverige.

 

Bli månadsgivare